Izabela Pruszyńska

Izabela Pruszyńska

  • Radca prawny
662 011 531
Specjalizacje: 
  • prawo handlowe
  • prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
  • fuzje i przejęcia
  • przekształcenia przedsiębiorstw
  • Doświadczenie

Doświadczenie

Absolwentka Wydziału Prawa oraz Wydziału Historyczno-Socjologicznego na Uniwersytecie w Białymstoku. Od 2016 r. wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

W obszarze jej głównych zainteresowań pozostaje prawo handlowe oraz restrukturyzacyjne i upadłościowe, a także bieżące doradztwo dla biznesu i procesy transformacyjne przedsiębiorców.

Prawo handlowe

Zajmuje się kompleksową obsługą spółek prawa handlowego. Posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie prawnych aspektów działania spółek, w tym przygotowywania umów i statutów spółek, dokumentacji dla potrzeb organów spółek, prowadzenia postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym, przeprowadzania analiz prawnych oraz sporządzania raportów due dilligence z wyników tych badań. Świadczy usługi prawne w zakresie zakładania i likwidacji spółek osobowych i kapitałowych.

Doradza przedsiębiorcom w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Zajmuje się usługami bieżącego doradztwa prawnego dla biznesu, w ramach którego:

- sporządza i opiniuje umowy handlowe z uwzględnieniem celu gospodarczego każdej umowy,

- doradza w zakresie odpowiedzialności członków władz spółek,

- reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej,

- reprezentuje klientów w trakcie negocjacji z kontrahentami.

Transakcje M&A, fuzje i przekształcenia

Doradzała przy procesach przekształceń i podziałów spółek osobowych i kapitałowych, obejmujących m.in. podziały spółki przez wydzielenie i zawiązanie nowych spółek, połączenie spółek przez przejęcie metodą nabycia udziałów, przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną, przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

Opracowuje założenia i przeprowadza różnorodne transakcje, w tym transakcje sprzedaży udziałów, akcji, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Oferuje doradztwo prawne przed i post-transakcyjne.

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, umożliwiających skorzystanie przez klientów z nowych rozwiązań oferowanych przez prawo restrukturyzacyjne oraz upadłościowe, dostosowując proponowane rozwiązania do konkretnych potrzeb i sytuacji klientów.

Reprezentuje wierzycieli podczas przeprowadzanych procesów restrukturyzacji i upadłości dłużników.