10.04.2017

Komornik wierzycielem? Wierzyciel dłużnikiem? A co na to Sąd Najwyższy?

Czy komornik wskutek prowadzonego postępowania może uzyskać status wierzyciela i samodzielnie prowadzić postępowanie wobec swojego dłużnika?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po zakończeniu (umorzeniu) postępowania egzekucyjnego, komornik ustala koszty [...]

28.03.2017

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Nowelizacja do ustawy o efektywności energetycznej wprowadzająca  obowiązek wykonania audytów energetycznych w dużych przedsiębiorstwach weszła w życie w dniu 1 października 2016 r.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i [...]

28.03.2017

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - SZKOLENIE

Bezpieczny biznes – jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu oraz sposobu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji,  pracodawca [...]

24.03.2017

Audyt prawny - oferta dla firm

Siwek Gaczyński & Partners przygotował program „Welcome”, którego celem jest przeprowadzenie prawnego badania spółki we wskazanych poniżej sferach aktywności przedsiębiorstwa. Program będzie skoncentrowany na wskazaniu, określeniu i analizie prawnej głównych zagadnień [...]

08.02.2017

Termin przedawnienia w sprawach kredytów frankowych

Konstrukcja przedawnienia, przyjęta w prawie polskim uregulowana została w art. 117 i nast. kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 117 § 1 KC, przedawnieniu ulegają „roszczenia majątkowe”. Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją, roszczenie to możliwość żądania od konkretnej osoby konkretnego [...]