02.08.2017

Mec. Maciej Jastrzębski członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych

Mec. Maciej Jastrzębski został członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych i współtworzącym grupę zamówień informatycznych (IT) oraz grupę zamówień w branży energetycznej.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w formie think-tanku, wykorzystując wiedzę i doświadczenie [...]

01.08.2017

Planowane zmiany w przepisach prawa telekomunikacyjnego

UKE planuje gruntowną reformę w systemie rozstrzygania sporów między konsumentem a dostawcą usług. Nowelizacja przepisów zlikwiduje Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie UKE i zastąpi go procedurą ADR – pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Procedura ADR, w porównaniu do [...]

12.07.2017

Od 1 czerwca 2017 w KRS obowiązuje dodatkowe oświadczenie w wybranych sprawach

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie zmiana ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzona art. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2175).

[...]

08.06.2017

Zwrot ubezpieczeń niskiego wkładu własnego

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem pomocą prawną dla kredytobiorców, którzy w trakcie zaciągania kredytu hipotecznego objęci zostali tzw. ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, uprzejmie informujemy, iż Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną w tym zakresie [...]

08.05.2017

Działalność B+R a zamówienia publiczne

Jednym z celów nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej: PZP), która weszła w życie 28 lipca 2016 r. jest wsparcie badań i innowacji jako jednego z elementów przyszłego wzrostu gospodarki opartej na wiedzy. Zgodnie z treścią preambuły do dyrektywy klasycznej zmiany w prawie mają [...]