08.06.2017

Zwrot ubezpieczeń niskiego wkładu własnego

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem pomocą prawną dla kredytobiorców, którzy w trakcie zaciągania kredytu hipotecznego objęci zostali tzw. ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, uprzejmie informujemy, iż Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną w tym zakresie [...]

08.05.2017

Działalność B+R a zamówienia publiczne

Jednym z celów nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej: PZP), która weszła w życie 28 lipca 2016 r. jest wsparcie badań i innowacji jako jednego z elementów przyszłego wzrostu gospodarki opartej na wiedzy. Zgodnie z treścią preambuły do dyrektywy klasycznej zmiany w prawie mają [...]

10.04.2017

Komornik wierzycielem? Wierzyciel dłużnikiem? A co na to Sąd Najwyższy?

Czy komornik wskutek prowadzonego postępowania może uzyskać status wierzyciela i samodzielnie prowadzić postępowanie wobec swojego dłużnika?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po zakończeniu (umorzeniu) postępowania egzekucyjnego, komornik ustala koszty [...]

28.03.2017

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Nowelizacja do ustawy o efektywności energetycznej wprowadzająca  obowiązek wykonania audytów energetycznych w dużych przedsiębiorstwach weszła w życie w dniu 1 października 2016 r.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i [...]

28.03.2017

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - SZKOLENIE

Bezpieczny biznes – jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu oraz sposobu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji,  pracodawca [...]